הצעות לסדר היום התחייבויות לנוצרים בצפון לבנון – כנס מיוחד של הכנסת הישיבה הארבע מאות וארבעים ושמונה של הכנסת התשיעית יום רביעי, א' בסיוון התשמ"א 3 ביוני 1981

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' סיון התשמ"א, 3 ביוני 1981
מתוך:
כרך 91
נושאים:
בטחון - טוהר הנשק. מורשת ישראל

השפענו על המייג׳ור חדאד שלא יפגע באוכלוסיה האזרחית. עכשיו שמענו בשמחה שגם בצפון לבנון קיבלו את הקו שלנו, שני הצדדים, שלא לפגוע באוכלוסיה האזרחית. אשרינו שזכינו לכך, בהשפעת העם היהודי.