הצהרות גרומיקו בשם ברית המועצות

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח אייר התש"ז, 18 במאי 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' ע"מ 98-99

המלחמה שלנו היא ששינתה את המצב מן הקצה אל הקצה. המטרה עדיין לא הושגה. עוד הדרך רב. עוד רבה המלחמה. אבל התוצאות הכבירות של מלחמתנו כבר נראות לעין. נגביר מאמץ; נרבה כח. נשמור אמונים לאידיאל הנצחי של עמנו. נכה במשעבד והנצחון בוא יבוא.