הצבעה אווילית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג כסלו התשכ"ב, 1 בדצמבר 1961
מתוך:
עמוד 2

השפלת האדם באשר הוא אדם כיעור הוא. וגזענותף כתובה ומחוקקת ומופעלת, פרושה השפלה מעין זו. אין מכוערת ממנה. החיים טעמם הוא במעט היופי שיש בהם. ואמנם כן, התנגדות למכוער שבחיי אנוש אף בה יופי.