הפשע ועונשו

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ל' שבט התש"ו, 1 בפבואר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב עמוד 62

"כי מלבד שני הקדושים, ותריסר הפצועים, נמצאים עדיין בארץ הגזירה מאות בני המולדת. לא נפקיר אותם. לא נרשה, שיישנו מקרי רצח נמבזים במחנות של אסירי ציון. והמקרים יישנו, אם הציבור העברי יסתפק במחאות מילוליות; הם לא יישנו, אם שלטון הדכוי הבריטי ילמד, כי לא כדאי לו להפר את החוקים היסודיים של האנושות, אשר על הפרתם נותנים היום את הדין אבותיו הרוחניים בנירנברג."