הפרובוקטור

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב תשרי התש"ט, 15 באוקטובר 1948
מתוך:
עמוד 3

ידי הטובים עזרו לי להתגבר על המשבר הנפשי, שהיה קשור באבדות הראשונות ובמאסרים הראשונים. ישראל אפשטיין הי"ד ואליהו לנקין, יבדל לחיים ארוכים, שיהם הציגו בפני את השאלה הפשוטה: האם לא מוכן כל אחד מאתנו ללכת באותה דרך של מאסר או הקרבת החיים? והאםאלה שיישארו בחוץ, במחתרת, לא יהיו אסירים? ואולי הם יהיו אסירים במדה הרבה יותר גדולה מאשר העצורים מאחרי גדרי התיל? ומהי הביררה האם לא השלמה עם השעבוד?