הפרובוקטור

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב תשרי התש"ט, 15 באוקטובר 1948
מתוך:
עמוד 3

יש להודות, כי מלבד ערנותם של אנשי "הדלק" (כך נקרא שרות הבטחון של הארגון) היו גם גורמים אוביקטיביים שהבטיחו למחתרת העברית חסינות מפני עינו הרעה של בוגד ומלשין, חינות גדולה מזו שהיתה למחתרות חרות. המחתרת שלנו היתה רצינית מאד. היא קמה למרוד בעצם ימי ההשמדה ההמונית של בני עמנו. נכונות ההקרבה של לוחמינו היתה באמת ללא סייג. בלב כולנו קיננה הכרה כי מאחר שאף אנו יכולנו להיות "שם", אסור לנו לבזבז את החיים שניתנו לנו במתנה ע"י שר האומה. נלחמו בשורותינו ובאו אלינו אידיאליסטים: "הרפתקנים" לא היו, או כמעט שלא היו; אין ספק שרצינותה של המחתרת היתה הגורם הראשון שהבטיח אותה מפניהרוחות הרעים של הרגול הבריטי.