הפצצה הגזענית באלג'יר

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' תשרי התשכ"א, 26 בספטמבר 1960
מתוך:
עמוד 1

עמדנו בזמן המותאם לדיוני העצרת, להזהיר את האומה מפני עצות אחיתופל הללו. ישראל חייבת ללכת עם צרפת, כפי שצרפת הלכה עם ישראל, באו"ם[...] אומה כזו אם לא תדע לשמור על הדדיות בידידות, עלולה להישאר עם אוייבים "וניטראליים" בלבד. לפני שלוש שנים לא היססה צרפת להצביע – יחידה! – עם ישראל נגד הרוב המכריע של חברי הארגון האומות המאוחדות. וכלום זכאית ישראל אם מבחינה מוסרית ואם מנקודת ראות השיקול הממלכתי העליון, שלא להצביע עם צרפת, רק משום שבעצרת החמש עשרה עלול להימצא הרוב המחייב של שני שלישים נגד עמדתה?[...]