הפצצה הגזענית באלג'יר

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' תשרי התשכ"א, 26 בספטמבר 1960
מתוך:
עמוד 1

אבל מה יכול להיות נורא יותר, מאשר התקפת דמים על מתפללים, על אנשים, נשים וילדים היוצאים מבית תפילה? כלום אין זו התקפת רמח גזענית? כלום אין בה סימנים של פשע הג'נוסייד? השאלה הזאת לא בפעם הראשונה מופיעה בימים אלה. כזכור, הציג אותה, לפני שבועות מספר, המזכיר הכללי של האו"ם בקשר עם הידיעות על הטבח, אשר חיילי לומומבה ערכו בקרב בקרה בני שבט בלובה, במחוז קאסיי אשר בקונגו. במעשה הנורא ההוא מצא מר המרשילד את כל הזימנים של פשע השמדת עם, משום שבני השבט ההוא הותקפו בתור שכאלה. וכיצד נהג מטיל הפצצה הפ.ל.נ.י בראש השנה, ליד בית הכנסת? האם היהודים שיצאו מהתייחדות התפילה, לא הותקפו רק משום שיהודים המה?