הפצצה הגזענית באלג'יר

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' תשרי התשכ"א, 26 בספטמבר 1960
מתוך:
עמוד 1

הפ.ל.נ. האלג'ירי, המנהל את המלחה בצרפת, בברכתו הנלהבת של ניקיטה כרושצ'וב, מכוון אותה בעיקר, ובזמן האחרון כמעט לחלוטין, כנגד האוכלוסייה האזרחית.בכוונה מודעת כזו אין שום סימנים של מלחמת שחרור, ויש בה כל האותות של טבח ברברי. נכון, כל מלחמה היא אכזרית אפילו במערכה, המכוונת נגד אובייקטים צבאיים, יש והאוכלוסייה האזרחית, החייבת להיות מחוץ לטווח הפגיעה, סובלת אבידות. אבל אם המערכה כולה מתרכזת, על פי תכנית ושיטה, נגד האוכלוסייה האזרחית, יש לשאול לא רק מהי דרכם, אלא גם מהי שאיפתם האמיתית של עושי הטבח. אופייני הדבר, כי מטיפי המוסר דבית ישראל, המוכרים לנו היטב, עדיין לא עמדו כלל על הצד הזה של הבעיה האלג'יראית-צרפתית.