הפצצה הגזענית באלג'יר

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' תשרי התשכ"א, 26 בספטמבר 1960
מתוך:
עמוד 1

בחוגים הממשלתיים התנהל ווכוח, כיצד חייבת משלחת ישראל באו"ם להצביע שעה שתעלה בפני האסיפה הכללית שאלת אלג'יר. אנשי מפ"ם אשר התנגדו, באורח עקרוני ומעשי, בכל מלחמה בשלטון קולוניאלי, נכרי, בארץ ישראל, בעוד הם מוכנים לתמוך בכל מלחמה הקרוייה בפיהם אנטי קולוניאלית, אם היא מתנהלת בארץ אחרץ – לא היססו להציע, כי ישראל תתייצב בעצרת האומות לצדו של פרחס עבאס ונגד צרפת[...]