ה"פלוורע" וה"ים"

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' תשרי התש"ט, 8 באוקטובר 1948
מתוך:
עמוד 3

הסברנו, כי לפי הכרתנו הננו יוצאים למלחמה ממושכת. פעולה חד פעמית ותהא המרעישה ביותר, לא תקבע את גורל המערכה. יהי הכרח לבצע, או לפחות לנסות לבצע, פעולות רבות; יהי סבל; תהיינה רדיפות. ואם כך הרי חובה היא לקבוע מראש את עקרונות המלחמה, את מטרותיה, את דרכיה. ידע העולם על מה אנו נלחמים; ידע העם לשם מה הננו גורמים לו, כתוצאה מפעולותינו, צרות חולפות; וידע הנוער על מה ולמה הוא מסכן את נפשו.