הפגנת אהדה של המונים באסיפה עם מנחם בגין בתל-אביב רק משאל-עם יקבע את גורל המו"מ עם גרמניה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ב טבת התשי"ב, 20 בינואר 1952
מתוך:
עמוד 1

אמנם הרוב מחליט אך שקר הוא שעל המיעוט לקבל את הדין ועל המיעוט להיכנע בפני כל החלטה של הרוב. אילו היה הרוב בכנסת מחליט שעלינו להמיר את דתנו כלום עלינו להיכנע לו? או אם היה מחליט אותו הרוב שעלינו לקרוא בתנ"ך שהושמט שם אלקים מתוכו - כלום נרכין ראשנו? - עניין השילומים מגרמניה כמוהו כשמד !