הפגנת אהדה של המונים באסיפה עם מנחם בגין בתל-אביב רק משאל-עם יקבע את גורל המו"מ עם גרמניה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ב טבת התשי"ב, 20 בינואר 1952
מתוך:
עמוד 1

אך קמו המפגינים בירושלים והפנו את כל תשומת לבו של העולם לכיוון אחר: הנה יש אלפי יהודים, המוכנים להיהרג, על מנת לא לקבל כסף! זהו העם! אלה ניניו של בר-כוכבא! כל מי שהשתתף בהפגנה ההיא - הכריז מר בגין ,- רשאי לענוד אות כבוד מוסרי על דש בגדו.