הערך המדיני

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ל' שבט התש"ו, 1 בפבואר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב עמוד 84

"עתה נתבדו כל חשבונותיהם. הם יודעים כעת, כי בסיס, שנבנה על קברה של התקווה היהודית, הוא "בסיס" העולה באש - והיא לא תכבה כל עוד לא תוגשם במלואה התקווה. שום ועדת חקירה לא תועיל. שום דכוי אכזרי לא יעזור. מלחמת השחרור העברית תימשך. והאובייקטים החיוניים ביותר של מלכות הרשע יותקפו ויחוסלו."