העצמאות העברית קמה מחזון מעטים, בעמל בונים ובדמי לוחמים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז תשרי התש"ט, 20 באוקטובר 1948
מתוך:
עמ' 1-3

וישנו יסוד שני בחוקת המדינה, הרוה להיות מדינת-חוק ומדינת-חופש. אבותיה הרוחניים של המהפכה הצרפתית הגדולה נסוחוהו, ושאר העמים שוחרי החופש, קיבלוהו. היסוד היא: הפרדה (ההדגשה במקור –א.ט.). הפרדה בין שלש הרשויות הקיימות במדינה, שאין רשות המחוקקת, בין רשות המוציאה לפועל ובין הרשות המשפטית. מונטסקיה ושאר חכמי המדינה הבינו, כי רכוז השלטון בכל שלשת השטחים: החקיקה, הביצוע והמשפט, כמוהו כהפקרת האדם והאזרח לחסד או לשבט בידי הכת השלטת או היחיד השליט.