העצמאות העברית קמה מחזון מעטים, בעמל בונים ובדמי לוחמים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז תשרי התש"ט, 20 באוקטובר 1948
מתוך:
עמ' 1-3

תנועה צעירה אנחנו, כח עלומים בנו, כח אדמה הזאת, המתחדשת ומחדשת כמעין המתגבר כח האדמה שאליה נדבקנו בגופנו, שארשנוה לעולם בדם ובדמע, ברדיפות ובענויים, בקרבן ובקרב, במעמקי המחתרת ובמעלות הגרדום. כח עלומים בנו ואמונה כבירה מפעמת בלבנו, אמונה שצורפה באש מלחמת השחרור, אמונה בשחרור מולדת כולה, בשחרור ירושלים כולה, בגאולת-העם כולו. אמונה שנטע בלבנו אבינו,מורנו ורבנו זאב ז'בוטינסקי. בכח זה ובאמונה זאת הרינו עולים על דרך המלך של מלחמה צבורית-מדינית למען אותה מטרה נצחית שלמענה נהלנו את מלחמת המחתרת הצבאית-מדינית.