העם יגיד דברו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' טבת התשי"ט, 12 בדצמבר 1958
מתוך:
עמוד 2

אומר ראש מפא״י: רק אם תונהג שיטת בחירות אזורית, תהיה גם אופוזיציה אחראית. זה גילוי בשבילי. חבל שמר בן-גוריון איננו באולם. אבל אני מקווה שהדברים יגיעו אליו, הוא טוען שהוא תלמידה הוותיק של הדמוקראטיה האנגלוסאכסית. כמה שנים דרושות היו כדי שילמד את יסוד היסודות של הדמוקראטיה האנגלו-סאכסית, לאמור: דרושה אופוזיציה? — שמונה-תשע שנים. כל-כך למה? — בשנת 1948/49, על סף הבחירות לכנסת הראשונה, אמר מר בן-גוריון את הדברים הבאים: ״בכנסת לא דרושה שום אופוזיציה; אם יש צורך לערוך ביקורת, תעשה את הביקורת העתונות״. אבל אז, כנראה, הוא עוד לא ידע איך עושים עתון. בינתיים למד. מה זה עתון? — שוכרים פועלים, ממנים עורך והנה יש לכם עתון. תשע שנים נדרשו בשבילו, כדי ללמוד שדרושה אופוזיציה בכנסת. ועלינו להאמין שבאמת רוצה הוא באופוזיציה?