העם היהודי, מדינת ישראל וארץ ישראל.

ממשלה: ישיבת ממשלה
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ו' אייר התשל"ט, 3 במאי 1979
מתוך:
מדברי ראש הממשלה הששי מנחם בגין ז"ל בישיבות הממשלה. עורך עו"ד גדעון סער.
נושאים:
בטחון - יסודות בבטחון ישראל. שלמות המולדת - הזכות לארץ ישראל השלמה. תפוצות - יהדות התפוצות. לאומיות - לאום יהודי (ציונות)

ארץ ישראל שייכת לעם היהודי ולא רק ליהודים החיים בארץ הזאת. בכך האמינו כל האבות המייסדים של הציונות וצריך, בהזדמנות זו, אכן כך לומר. המדובר הוא לא רק בבטחון ישראל, שהוא גורם בעל משמעות מכרעת, המדובר גם בזכויות העם היהודי על ארץ-ישראל.