העיר שחוברה לה יחדיו

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' אלול התשכ"ט, 15 באוגוסט 1969
מתוך:
מוסף ירושלים השלמה
נושאים:
בטחון - הגנה עצמית. שלום - הסכם שלום. משפט - משפט בינלאומי

יש אי-הבנה, אשליה, שאם מדינה, אשר השתמשה בזכותה להגנה לאומית-עצמית, אומרת "חוזה שלום", לא זו בלבד שרעיון של חוזה שלום איננו מחייב שום הודעות מוקדמות על ויתורים, אלא בחוזה שלום נקבעים שינויים טריטוריאליים יסודיים אחרי הבסת תוקפן והדיפת תוקפנות, זהו משפט בין-לאומי. אלה תקדימים בין-לאומיים.