הסקת מסקנות

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו כסלו התש"ו, 1 בדצמבר 1945
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 32-34

אנו דחינו בהחלט את הדרך, בה התנהלה עד כה המדיניות הציונית ועמדנו על בסיס המלחמה במשטר המעל והדכוי הבריטי. לא ראינו, איפוא, כל הגיון בהוקעת טעויות בודדות במדיניות הרשמית. היא, לדעתנו, מוטעית ביסודה, ולא רק בביצועה. מכאן, פתחנו בויכוח על יסודות המדיניות העברית, ולא על צעדיה המסויימים ולא על מעלותיהם או חסרונותיהם של מנהיגיה. לא חשוב הוא כלל וכלל, מי הוא החותר בכיוון רע במדיניות העברית. לדידנו, החלפת ההגאי, בלי שינוי כיוון החתירה, נטולת כל ערך מעשי. אי-לכך אחינו הוא זה, המשליך מאחוריו את הדרך הישנה ומתייצב יחד אתנו בשורות הלוחמים. אם כי אינו חורג מהמסגרות הארגוניות הישנות, ולעוור ייחשב זה, הרואה עד היום את מקור הרע במגרעות הסוכנות היהודית בלבד. ולא בבגידה הבריטית.