הסכם ומציאות

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' אדר א' התשי"ט, 16 בפבואר 1959
מתוך:
עמוד 1

בנסותו למלא תפקיד לא לו, של בורר, זימן ראש מפא"י, לפני שבועות מספר,את נציגי מפלגתו עם שליחי מפ"ם ואחדות העבודה והציע להם מעין חוזה אי השמצה. תקופת הניסיון של ההסכם המשולש נקבעה לשלושה חודשים. אם יצליח , אמר יוזמו, נאריכו לשלושה חודשים נוספים, כלומר עד לאחר הבחירות הכלליות. [...] ומה התבררר? עברו שבועות מספר,לא שלושה חודשים, וימס הסכם כשלג של ארץ ישראל תחת קרני שמשה. מועצת "הסתדרות" אחת הספיקה, כדי לשימו לאל, או מה שיותר גרוע לקלס.