הסכם ומציאות

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' אדר א' התשי"ט, 16 בפבואר 1959
מתוך:
עמוד 1

בגלל ניסיון זה, שהוכשל ע"י הרוב המכריע בכנסת, תובא בפניה, אולי ביום בו תתפרסמנה שורות אלו, לקריאה ראשונה, הצעת חוק, הקובעת, בצורה שאינה ניתנת עוד לשום פירושים, כי בהצעות לשינוי שיטת הבחירות יידרש, בכל שלב של הדיונים בהן, רוב של לפחות 61 חברי כנסת, כנאמר בחוק. להצעה זו מתנגדת מפא"י בכל כוחה; היא ממש מתקוממת נגדה; היא פוסלת אותה; היא רואה בה הרמת יד על הדמוקרטיה; היא פוסלת אותה מבחינת "המצפון הפרלמנטרי". על פי הצעת החוק, המונחת בפני הכנסת, לא יימנע שום דיון מוקדם בהצעות לשינוי שיטת הבחירות, אולם יקויים ביחס אליהן תכנו של החוק, הנקרא א חוק יסוד. אף על פי כן, נרעשה מפא"י עד עמקי נשמתה הדמוקרטית; והדי הזעזוע יישמעו השבוע מעל במת הכנסת.

ואילו במוסד, הנחשב כאילו למחוקק, של "ההסתדרות", בה למפא"י רוב מוחלט, היא מורידה מסדר היום הצעות, כלומר מונעת לחלוטין כל דיון ציבורי בהצעות אלו, שאינן נוגעות אפילו לעצם שיטת הבחירות, אלא לתיקונים בהן, הבאים להבטיח את טוהרן. זוהי המציאות. והלקח המשתמע.