הסכם ומציאות

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' אדר א' התשי"ט, 16 בפבואר 1959
מתוך:
עמוד 1

בית המחוקקים, בו מפא"י היא במיעוט, חוקק לאמור: לא תשונה שיטת הבחירות לכנסת, אלא אם כן רוב חבריה (לפחות 61) יחייבו את השינוי. הקיבלה מפא"י את הדין? לא. היא ניסתה לעקוף את החוק, הציעה בניגוד לעמדתה העקרונית המוצהרת, משאל עם לשינוי שיטת הבחירות ותבעה, כי הצעתה תהיה להחלטה, גם אם רוב, קטן מן הנדרש ע"י החוק, יתמוך בה.