הסכם ומציאות

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' אדר א' התשי"ט, 16 בפבואר 1959
מתוך:
עמוד 1

דברים נוראים, מהם עלולה למות ציפור הנפש, אמרה מפא"י, והדפיס בטאונה, "דבר", על חשבון מפ"ם ואחדות העבודה. שתי מפלגות אלו, אמרה המפלגה השלטת, נתפסו לנשק הפרישה; הן הוציאו את אקדח האיומים; אך הטירור לא יעמוד להן. הנשמעו עוד דברי השמצה כאלה בתוך המחנה? פרישה? אוי לאוזניים המאורגנות, שכך שומעות. שומו שמים וחולי הקומה החמישית, עדי התנפץ כל שמשותיך. למי את קוראת בשם פורשים? המושמצים עדי התפלצות, השיבו, לפי טבע הדברים מלחמה קומתה. דוברי מפ"ם ואחדות העבודה הודיעו, ובטאוניהן פירסמו, כי מפא"י מצטיינת, ראשית- בצביעות, שנית- בשחצנות, שלישית- בתכונות נאות רבות, הדומות לאלו, או הנובעות מהן. כל זה נאמר ונכתב ופורסם בקשר עם הצעות, הנוגעות למערכת בחירות, שעדיין לא החלה. ומה יהיה בהחל המערכה, אם ל"הסתדרות" ואם לכנסת? הנה לכם הסכם לאי השמצה; והנה המציאות.