הסברה ואזהרה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג אלול התש"ה, 1 בספטמבר 1945
מתוך:
במחתרת כרך א ע"מ 276-277

גם הנהגת הישוב לא תוכל עוד להתחמק. על הממשלה הקודמת אמרו, כי היא ריאקציונית; עתה ישנה ממשלה מתקדמת. על צ'רצ'יל אמרו, כי הוא ידידנו, והוא רוצה, אך מפריעים לו חברי מפלגתו שהם אויבינו, עתה ישנה ממשלה שכולה ידידים, שכל חבריה "צריכים לרצות". אין, איפוא, תירוצים. אם הממשלה הבריטית החדשה תלך בדרך כל הממשלות הבריטית; אם היא תתן אלפים מעטים של סרטיפיקטים, במקום חופש; אם היא תחזור על "ההצהרות הידידותיות", במקום להחזיר לנו את הארץ - תעמוד ההנהגה הישובית בפני ברירה: או להתחיל במלחמה ממשית והמונית, או שוב להפר את ההבטחה, שניתנה לנוער, ולהמשיך ב"מאבק" התזכירים האומלל.