הנשיא ומנחם בגין בסימפוזיון עם העתונאים היהודיים

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז שבט התשכ"ח, 16 בפבואר 1968
מתוך:
עמוד 2

על שני יסודות: הזכות לנחלת אבותינו ולהבטחת קיום בנינו, עלינו לבנות את מדינתנו. שתי זכויות אלו, וכן המשפט הבינלאומי, קובעים כי אין שחר לפירוש לפיו מי שמציע, לאחר הבסת התוקפנות, חוזה שלום, חייב להודיע על נכונות לוויתורים. אל ניתן על-ידי פירוש מסולף זה נשק בידי אויבינו ועוזריהם. נהפוך הוא – התוקפן המובס הוא המוותר בחוזי שלום, על פי התקדימים ההיסטוריים והמשפטיים.