הנכונות המכרעת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אדר התש"כ, 11 במרץ 1960
מתוך:
עמוד 2

אבל בעצם הימים ההם פרצה, והגיעה לשיאים לא שערנום, הגבורה היהודית. בגולה נמצאו מעטים, שעמדו לא עוד על נפשם, אלא כבודם במותם. ובעיקר על כבוד עמם המושמד, בנשק ביד, עמדו על תלים חיים, עד הרגע האחרון. ובמולדת פרץ מרד, לא למיתת כבוד, אלא לחיי חרות וכבוד.