הנכונות המכרעת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אדר התש"כ, 11 במרץ 1960
מתוך:
עמוד 2

ברבות הימים נתחדשה הנוראה בסתירות בכל תולדות ישראל. תהום ההשמדה מזה; שיא הגבורה מזה. מיליונים יהודים, ובתוכם מאות אלפי בני נוער, שלא חונכו, כפי שצריך היה לחנכם, הלכו למות אימים ללא כל התנגדות. לא קמה בהם הרוח, אף מול פני מוות בלתי נמנע, לקום על האוייב הטובח. הנכונות לא היתה, או לא הוחדרה בזמן, במידה מספקת. משום כך יכלו המרצחים הגרמניים לעשות בהם ברבוא רבבות, את אשר עשו.