הנכונות המכרעת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אדר התש"כ, 11 במרץ 1960
מתוך:
עמוד 2

על אף הכל, הוסיף תרומפלדור להזהיר בזוהר הגבורה המחודשת. ועד שנת 1938 הוא היה, בתודעת העם, נושא כתרה. התודעה היא עובדא. שני לא היה לו.