הנכונות המכרעת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אדר התש"כ, 11 במרץ 1960
מתוך:
עמוד 2

חוקרים העלו ספק, אם הוא באמת אמר, או הספיק לומר, לפני צאת נשמתו את המפורסם במשפטי הדור: טוב למות בעד ארצנו. ומנהיגים רבו, מבין אלה, הטוענים להבנת תהליכים היסטוריים לאחר התרחשותם, אשר קראו לא לחנך את הנוער על אימרה מסוכנת זו. טוב לחיות בעד ארצנו. זו הציונות, אמרו, וזו החלוציות. אין אחרת אינה ולא תהא, דרושה אחרת. כך הם הבינו את התהליכים ההיסטוריים לפני שהם התרחשו. לו הבינום בעוד מועד... אין את נפשי להמשיך במחקר זה, שאין עמו אלא כאב, אבל אפשר לומר בבטחון גמור, כי שום עם עוד לא שלם מחיר דמים כה נורא, כפי שישראל, בדורנו, נתן, באשר מנהיגיו לא הבינו, בעתו, את התהליך ההיסטורי, המרכזי והמכריע, בימינו, אם בגולה ואם במולדת.