הנכונות המכרעת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אדר התש"כ, 11 במרץ 1960
מתוך:
עמוד 2

שמונה עשרה שנה מלך תרומפלדור בממלכת הגבורה העברית המחודשת. מעשי הקרבה, הקשורים במות גבורים, היו גם לפני תל-חי, בניל"י, בגדוד. מעשי הגנה, שמהותם עמידה, בנשק ביד, עד הרגע האחרון, היו גם אחרי תל-חי. אך תרומפלדור היה הגבור. כך הועלתה דמותו על ידי זאב ז'בוטינסקי וכך היא נחרתה בלב הנוער היהודי. הוא היה אדם בלתי רגיל. מיומנו למדנו, כי לידידו הקרוב לא הירשה, אף אסר במפורש, לפנות אליו בגוף שני מספר יחיד. אפילו לארושתו היה כותב, משדה הקרב בגליפולי, בגוף שני מספר רבים. אהב את הבריות, קרב אותן, והתרחק מהן. צנוע וגאה היה. הסתירות הללו, בשבילו היו שלמות. והדבר הבלתי רגיל ביותר בו היה, כי את הדברים הבלתי רגילים עשה כאילו היו פשוטי עם, מובנים מאליהם.