הנכונות המכרעת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אדר התש"כ, 11 במרץ 1960
מתוך:
עמוד 2

זוהי הנכונות המכרעת. כזאת תהיה גם בעתיד. והעולם כולו, הקרוב והרחוק, יכול היה לראות, כיצד חודשה בישראל, מי חידשה לראשונה, איך היא חדרה ללב בחנוך, במעש ובמופת, ותהי לדבר מובן מאליו.