הנכונות המכרעת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אדר התש"כ, 11 במרץ 1960
מתוך:
עמוד 2

ממנו למדנו שלשה עיקרים: אל תתן עוד לשוחט לשחוט; קח נשק ביד; לחם.
עשה דברים, הנחשבים לבלתי רגילים, כאילו היו מובנים מאליהם. למען חיי עמך, היה מוכן לתת את חייך.
הכל חשוב. השדה והמחרשה, העבודה והמסחר, הבנין והמפעל, השיר והמדע, כולם חשובים בחיים ולחיים. אין אומה יכולה בלעדיהם. אך הנה הוכח, בעמים אחרים, וביחוד בעמנו,כי עם כל אלה אין אומה יכולה להתקיים בלי נכונות בניה למות בעדה, בעד חרותה ועתידה.