הנכונות המכרעת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אדר התש"כ, 11 במרץ 1960
מתוך:
עמוד 2

...טוב למות בעד ארצנו. המלים הפשוטות הללו, בין אם תרופלדור לחש אותן בדרכו האחרונה, ובין אם אמרן בשעה אחרת, סמלו, בשביל הדורותיים, את השיבה לנכונות המקורית, העתיקה, המתחדשת. משום כך מוסיף תרומפלדור לחיות, אך על פי שמאז אגדת גבורתו נעשתה, וסופרה, רבו הגבורות בישראל ורבו בו הגבורים.