הנכונות המכרעת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אדר התש"כ, 11 במרץ 1960
מתוך:
עמוד 2

היש דירוג לגבורה? האם גבורתו של תרומפלדור בתל-חי, עולה על זו של אפרים צ'יזיק בחולדה? האם גבורתו של שלמה בן יוסף בעכו עולה של זו של תרומפלדור בתל-חי? האם גבורתו של דב גרונר בירושלים ובעכו, רבה מזו של שלמה בן יוסף? האם גבורתם של פיינשטיין וברזני, שפוצצו את עצמם בתא המוות, רבה מזו של הרוגי המלכות, שהועלו לגרדום? האם גבורתם של חיילי מחתרת אלמונים, היוצאים לקרב, עולה על זו של חיילים סדירים הניצבים מול אוייב?