הנכונות המכרעת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אדר התש"כ, 11 במרץ 1960
מתוך:
עמוד 2

ובא יום. פרקנו עול שעבוד. יצאנו לחרות. הותקפנו. הכל הוטל על כף המאזניים. אז קם הנוער העברי כולו, ללא הבדל מחנה, ולמוד המופת מתל-חי ועד עכו, יצא, מתוך נכונות ללא סייג למות בעד האומה, ללחום את מלחמתה. וירבו הגבורים בישראל, לא עוד לעשרות, לא עוד למאות, אלא לאלפים. בהלת פחדנות מידבקת? וודאי. אך גם גבורה והקרבה מידבקות, מתפשטות, חודרות. אם יש גבורים לעם, אפשר גם לזכות ולראות עם של גבורים.