הנכונות המכרעת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אדר התש"כ, 11 במרץ 1960
מתוך:
עמוד 2

בימים ההם קמו לנו, בעקבותיו של שלמה בן יוסף, אחד עשר הרוגי המלכות. איזו גבורה הם גילו. כולם, בבית המשפט, בבית הכלא, בתא המוות ובצעם אלי הגרדום. האם הם לא החדירו, בקרב הנוער העברי כולו, על ידי מופת עמידתם את נכונות ההקרבה. אשר בלעדיה לא היינו מגיעים גם במולדת, אלא לגיטו, ולקיצו הבלתי נמנע?