הנוער, האמונה, ההגשמה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו סיון התשי"ז, 14 ביוני 1957
מתוך:
עמוד 1

היה היה 8 שנים אחר קום המדינה, מבצע שחרור. הוא הסתיים בנסיגה ובנטישה. אבל אם, באחד הימים, מתוך ראייה מפוכחת של התנאים המדיניים והאסטרטגיים, תחת הנהגה אחרת, יהיה מבצע שחרור- לא מלחמה בכל החזיתות המסכנת את עצם קיומה של המדינה, אלא מבצע שחרור בשעת כושר עם בעלי ברית- אנו מאמינים כי מבצע שחרור זה יסתיים בלי נסיגה.