הנוער, האמונה, ההגשמה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו סיון התשי"ז, 14 ביוני 1957
מתוך:
עמוד 1

מה פלא, אם מיליוני אנשים יודעי קרוא וכתוב, החופשיים לחשוב, בני חורין לפקפק, בראותם את הדרך אשר הוליכה מהתקווה של המונים משועבדים עד לאכזבת ההמונים ששבו להיות משועבדים - מה פלא אם הם אומרים, כי התנועות האלו לא יוכלו עוד להוריד את האלוהים ולהעלות במקומו את האדם, לא יצליחו עוד להוריד את האדם ולהעלות במקומו את המדינה. מסתבר, כי תוכניות אדם, ולאו דוקא מצבות, עשויות אבן, יכולות להיות בבחינת אלילים. אכן האדם, מפקידה לפקידה, מנסה להוריד את האלהים ובמקומו להקים פסל - אליל, אם מעשה ידיו או פרי מוחו. אולם בא היום, והאדם לומד: אין זה אלא פסל, אין זה אלא אליל. אז באה השעה הגדולה של נפוץ הפסלים, של ניתוץ האלילים. אז באה השעה הגדולה של השיבה אל האמונה.