הנהגה לוחמת לעם לוחם

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אלול התש"ו, 1 בספטמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 229-233

ההנהגה הקיימת איננה לוחמת ואף איננה הנהגה. ווייצמן ובן-גוריון, ווייז וסילבר, גולדמן וטבנקין - האם צמדים כאלה יכולים להוביל עגלתנו? האם הם מסוגלים להוביל בכלל קדימה? הרי כל אחד בתוך "הצמד" מושך לכיוון הפוך. ברור, שנושאי התבוסנות, המדינית או המעשית, מוכרחים ללכת. ההנהגה שתקום חייבת להיות בעלת כיוון אחיד; ההנהגה שתקום חייבת לעמוד ללא רתיעה בפני כל "הבליצים" הבריטים ולא להרים ידים מיד לאחר ההפצצה הראשונה. ההנהגה שתקום חייבת לדעת, ולומר בגלוי לעם, כי כניעה כמוה ככליה, וכי דם ודמע ויזע יהיו מנת חלקנו בימים באם, אך אין דרך אחרת שתוביל להצלת העם ולשחרורו.