המשק הקרוי פועלי

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אדר התשי"ח, 21 במרץ 1958
מתוך:
עמ' 2

הכל יודעים, כי הסוציאליזם מביא עמו רודנות ופחד ועוני ובילוש וביורוקרטיה וצביעות ושחיתות. אבל אם אפילו אינו מבטיח עוד שוויון, מה טעם בכל מכונותיו וצרותיו? ותוהים הפועלים בישראל. הם חופשיים יותר, הם נבונים יותר, ואף הם רואים.