המשק הקרוי פועלי

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אדר התשי"ח, 21 במרץ 1958
מתוך:
עמ' 2

הפעולה הכלכלית, מעבר, או מעל, לסיפוק הצרכים הראשוניים של האדם, דורשת גורם מושך, incentive, בלע"ז. מהו הגורם הזה? הוכח בעליל, כי לגבי רובם של ילודי אישה, אין הוא אלא הטבת תנאי החיים להם, לרעיונותיהם, לילדיהם. במשך שנים רבות, הישלו את נפשם רבי ההלכה הסוציאליסטית, כי אפשר לה לחברה בלי הגורם הזה. אחדים מהם סברו, כי יספיק שבח, במקום שיבוח: אחרים הניחו, כי הכפייה תענה הכל.