המרד נגד השלטון הבריטי בא"י

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד שבט התשכ"ד, 7 בפבואר 1964
מתוך:
עמוד 4

כלל גדול היה אצלנו: עשה והסבר, הסבר והוסף לעשות. גם מבחינה זו נבדלה מחתרתנו ממחתרות רבות אחרות. הבנו, ומעולם לא נעלם מנגד עינינו, כי המטרה היא מדינית, בעוד אמצעי הלחימה הם צבאיים. מטרה זו דורשת הסברה בלתי-פוסקת. עמנו עם-הספר הוא. צריך להסביר לו מה אנו עושים ואיך אנו עושים. וכך תמיד הסברנו, במידה שיכולנו לעשות כן, בלי להפר את חובת הסודיות.