המקורות הנצחיים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו כסלו התש"ו, 1 בדצמבר 1945
מתוך:
במחתרת כרך ב עמוד 22

"מה הקריאות, היוצאות מפי אנשים, שאינם מוכנים לעת זקנתם לכפר על שגיאות נעוריהם - מה הקריאות העלולות להפסיק את המלחמה, שאין הכרחית ממנה, שאין צודקת ממנה? ואי הכוח הפיסי, או האיום בו, או השימוש בו, שיצליח להרתיע עם, שנדבק לאדמתו בדבקות, הידועה רק לעם ה'? לא. אין איש שיוכל להפסיק; ואין כוח שיוכל להפחיד. מקברי- אבות, מנחלי-דם, מנהרי-דמעות קם לתחיה ישראל ומפלס לו את הדרך, מול טאנקים ואוירונים ואניות משחית, לארץ מכורתו, למקור חייו, לאהובת נפשו. ואף-על-פי שרבים הם שיפלו בדרך, הרי העם יגיע, ייגאל, ישוחרר וייבנה. כי על כן ישראל שמו. כי שרית עם אלקים ועם אנשים ותוכל."