המציאות בכנסת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' כסלו התש"כ, 4 בדצמבר 1959
מתוך:
עמוד 2

הלאמה הכוללת נחשבה על ידי הסוציאליסטים לסוגיהם לא רק לדרך היחידה, המבטיחה צדק חברתי, אלא, על פי המליצה השגורה בפיהם, לתהליך בלתי נמנע. אמונה זו, הנראית היום, אף בעיניהם, לתפלה, נבעה מניתוחו הכללי-חברתי של מארכס עצמו. הוא טען בשעתו, כי בחברה, בה ישנה בעלות פרטית על אמצעיר הייצור, מתפתח, באופן בלתי נמנע, תהליך של רכוז ההון בידי מעטים. תהליך זה יוליד תהליך בלתי נמנע שני, לאמור, התרוששות בלתי פוסקת של הרבים לצד התעשרות מתמדת של המעטים.