המציאות בכנסת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' כסלו התש"כ, 4 בדצמבר 1959
מתוך:
עמוד 2

המהפכה הסוציאליסטית, או הקומוניסטית, ניצחה לא בארצות המפותחות, אלא דווקא, ורק, בנחשלות, בהן ההבדלים בין השכבות היו תהומיים, אם ביחסים בין אדם לחברו, ואם ביחס לאמצעי הקיום המינימליים. בארצות המפותחות לא ניתנה שום הוכחה לתהליך של התרוששות ההמונים, להיפך. רמת החיים של המוני התושבים בארצות אלו עולה באופן מתמיד. לצד רכוז ההון נראית גם בעליל התופעה של תפוצת ההון בקרב רבים, באופן יחסי, ההולכים ורבים. וההכרה הקובעת במידה רבה, בניגוד לאימרתתו המפורסמת של מארכס את הקיום – ההכרה, כי אין להפקיר איש, כי אין להתיר לאדם לרדת מתחת למינימום של תנאי קיום, היתה לנחלת הכלל.