המצב המדיני והבטחוני (הרצאה בפני מועצת תנועת החרות) -בשלושה חלקים

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א תשרי התשכ"ח, 25 באוקטובר 1967
מתוך:
עמוד 3

לפני מספר שבועות הצלחה בריה"מ בנסיונה לקבל המלצה של מליאת עצרת האו"ם לאמור: בעצרת עצמה יתקיים דיון על הסוגיה המשפטית, המדינית והצבאית מי הוא התוקפן. ובכן אלו ההגדרות הסובייטיות ביחס לתוקפנות. התוקפן בסכסוך בינלאומי יהיה זה או תהיה זו המדינה אשר הראשונה תבצע את אחת הפעולות הבאות: א. הכרזת מלחמה על מדינה אחרת, פלישה של כוחותיה המזויינים, עם או בלי הכרזת מלחמה, לשטח של מדינה אחרת התקפה על כוחות יבשה, ים ואוויר, עם או בלי הכרזת מלחמה,על אוניות והאווירונים של מדינה אחרת, בלוקדה ימית של חופים או נמלים של מדינה אחרת, מתן סיוע לקבוצות מזויינות המוקמות של שטחה של אותה מדינה אשר חדרו לשטחה של מדינה אחרת, או סירוב, על אף הבקשה של המדינה שלתוכם חדרו קבוצות מזויינות אלה, לנהוג בשטחה שלה בכל האמצעים אשר לרשותה כדי למנוע מקבוצות אלה כל סיוע או הגנה.