המצב המדיני והבטחוני (הרצאה בפני מועצת תנועת החרות) -בשלושה חלקים

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א תשרי התשכ"ח, 25 באוקטובר 1967
מתוך:
עמוד 3

בין ה-15 למאי ועד ל-1 ליוני נכרתה ברית תוקפנות משולשת בין מצרים סוריה והממלכה שהיתה קרויה "ממלכת ירדן", עמדנו בפני תכנית התקפה בכל שלוש החזיתות, ועלינו לומר את זאת היום, דווקא לאחר הישועה שהיתה למנת חלקנו, לעצמנו לבני עמנו, ולכל העמים, כי אמנם כן עמדנו בפני סכנת השמדה. כוחות צבאיים אדירים רוכזו נגדנו בבת אחת בשלוש חזיתות. המטרה המוצהרת של האוייבים בצפון מדרום ומזרח היתה, לא רק לעלות לכבוש את החלק של ארץ-ישראל שהיה בידינו, אלא להשמיד איש, אשה וילד. זאת היתה המגמה, זאת היתה המטרה, ולאור הסכנה ההיא שכמותה לא היתה נשקפת לעמנו מאז שנת 1945 הוקמה ב-1 ביוני 1967 ממשלת הליכוד הלאומי.... לפי הכרתנו ממשלת הליכוד הלאומי היא בין גורמי הנצחון. אנחנו יודעים מה התרחש בכל פלוגה. בכל גדוד, בכל חטיבה, בכל אוגדה, בכל פלוגה, בכל גדוד, בכל חטיבה, בכל אוגדה, בכל מחנה על חולות הנגב, בצפון ולאורך הקו המזרחי. אנחנו יודעים מה אירע בכל בית בישראל, אנחנו אף יודעים מה קרב בכל בית יהודי בתפוצות הגולה, אנחנו אף למדנו מה היתה תגובתם של עמים זרים ברחבי תבל.. . מליבותיהם, ולא רק מפי-פיותיהם של חיילי ישראל המגוייסים, הנצבים מול אוייב אכזרי, הרוצה לרמוס אותם כדי להגיע לתל-אביב, פרצה קריאת גיל. בכל בית בישראל, ב-1 ביוני אור ליום ו', היה חג... ודאי, אם מדברים על "הרחבת הממשלה" יש לומר בפה מלא ולהודות כי ההרחבה היתה, אם מותר לומר כך, מצומצמת מאוד. היו שמונה עשר חברי ממשלה ונוספו עליה שלושה. בסך הכל 16% התוספת הכמותית היא באמת קטנה, אבל שלושת חברי הממשלה שצורפו אליה ב-1 ביוני ייצגו ומייצגים 360 אלף אזרחים בוחרים בישראל על פי התוצאות של הבחירות לפני שנתיים. ממשלת הליכוד הלאומי מייצגת היום למעלה מ-90% של אזרחי ישראל. זוהי מידת ליכוד לאומי שכמותה קשה למצוא. אם היא קמה מרצון חופשי של אומה בת –חורין,