המצב המדיני והבטחוני (הרצאה בפני מועצת תנועת החרות) -בשלושה חלקים

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א תשרי התשכ"ח, 25 באוקטובר 1967
מתוך:
עמוד 3

יש גורם שני, וגם עליו צריך כמובן לעמוד היום. גבירותי ורבותי, את הדברים יש לומר במפורש. נשתמש במונח ארצישראלי ישן. עם העליה מבחוץ דורשה עליה פנימית, אבל למה לנו השמות האלה, בפשטות.. הבו לנו בנים, לרוב. גם לזה דרושה עזרה