המצב המדיני והבטחוני (הרצאה בפני מועצת תנועת החרות) -בשלושה חלקים

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א תשרי התשכ"ח, 25 באוקטובר 1967
מתוך:
עמוד 3

יהודים, ולפני הכל ציונים, היום העלייה ציונה, שיבת ציון המונית, היא בבחינת פיקוח נפש לאומי. פיקוח נפש על פי אמונתנו ומסורתנו הנעלות דוחה שבת, דוחה כל דבר, פיקוח נפש לאומי דוחה ומן הדין שייחדה שיקולים אלה או אחרים, גם כלכליים. ולבני הדור הצעיר הטוענים לסיום האוניברסיטה נאמר: בארץ-ישראל יש אוניברסיטאות טובות מאוד, ותוקמנה עוד. פיקוח נפש לאומי דוחה כל דבר, צריך לעלות בהמונים. אמנם כן, כדי לאפשר עליה המונית צריך לדאוג לקליטה המונית, כדי שתהיה קליטה המונית דרוש משטר של קליטה, כדי שיהיה משטר של שליטה, דורשים על פי הכרתנו, שינויים יסודיים במשטר הכלכלי הקיים במדינת ישראל. אולם אסור לומר: עד שלא יחולו שינויים אלה אנחנו נשב בניו-יורק, בואנוס איירס, במונטבידאו ובלימה, בסנטיאגו ובפריס. ראשית עד לבחירות הבאות יש הרבה זמן, שנתיים, בימינו, הן תקופה שלמה. לכן, לפי דעתי, צריך עתה להוסיף לחשוב על ארץ הבחירה ולא על עולם הבחירות. יבוא היום, זה חוק הדמוקראטיה, אך עתה המערכה בעיצומה. המלחמה עדיין לא נסתיימה, מכל מקום, שנתיים כפי שאמרתי, זה זמן רב, ואין לדעת, יש תקוות, יש הכרח תהיה הסברה. אבל אין לדעת מה תהיינה התוצאות בשנת 1969. בקגלל פיקוח נפש לאומי צריך לעלות היום ולא לדחות את יום העליה עד שיחולו השינויים צריך לעלות גם כדי לעזור להביא לידי השינויים שיביאו לידי קליטה, שתביא לידי עליה.